Месо за готвене

Това са мръвки, останали от разпада на сеченията. Обикновено се използват в месопреработвателната промишленост или за готвене, най-често задушени.