БУРГЕР

ТИ-БОУН СТЕК

БОН ФИЛЕ

РЕБРА

Оборно отглеждане

По време на угояването ние осигуряваме високо енергийни фуражи, които гарантират по-ефективно мрамориране на месото.